Menu

Chlorometan

Blog poświęcony chemii w życiu codziennym i nie tylko.

Wapń, czyli mocno opóźniony piątek z pierwiastkiem

tetrachlorometan

Wapń, dwudziesty pierwiastek. Jest to metal ziem alkalicznych, który ma 20 protonów, 20 elektronów i zazwyczaj 20 neutronów. 

Jest reaktywnym pierwiastkiem. Chętnie reaguje z wodą i kwasami. Bardzo szybko koroduje, dlatego nie powinno się go przechowywać na powietrzu, tylko w nafcie. 
Ten metal kojarzy się głównie z kośćmi, jednak występuje prawie wszędzie: na złamanej ręce (gips), na tablicy (kreda), w gablotce na minerały (fluoryt, apatyt), w nawozach (azotan (V) wapnia).
Niektóre związki wapnia mają swoje nazwy zwyczajowe, te ważniejsze to: wapno palone (tlenek wapnia), wapno gaszone (wodorotlenek wapnia). Ciekawie jest z wodą wapienną i mlekiem wapiennym, obydwie mieszaniny zawierają wodę i wodorotlenek wapnia. W wodzie wapiennej jest mniej Ca(OH)2 i jest w pełni rozpuszczony. Natomiast mleko wapienne jest „papką” z nierozpuszczonym wodorotlenkiem (jest go za dużo, by się rozpuścił).

 

© Chlorometan
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci